Om å gi bort bilder gratis

Som bryllupsfotograf får jeg veldig ofte spørsmål om jeg kan gi bort bilder. Det kan være en blomsterdekoratør, kjolebutikk eller de som leier ut lokaler. De har bidratt til en stor dag og vil gjerne vise det frem, og det er forståelig å ønske bilder fra en fotograf som allerede er der. 

Nå vil jeg gjerne fortelle hvorfor jeg ikke ønsker å gi bort bilder.

Det blir feil ovenfor kundene

Gode bilder er reklame og markedsføring for bedrifter. Det er innhold til en markedskanal, det være seg Instagram eller nettside. Et godt bilde har større økonomisk verdi for en bedrift, enn privatkundene som har det i et bryllupsalbum. Privatkundene må betale, da er det rettferdig at bedrifter også gjør det

Det blir feil ovenfor fotografene

Et bilde er en vare og skal betales for. Her er jeg streng, fordi dette er en gjenganger i yrket. Bilder stjeles titt og ofte, både av uvitende og de som vet. Ofte dukker det opp saker der bilder er publisert i en avis eller lignende, hvor fotografen verken er kreditert eller spurt. I noen tilfeller blir det også diskusjoner rundt betaling i ettertid. Det er viktig at folk vet at bilder må kjøpes på lik linje med andre varer. Vi fotografer kan bidra med å opplyse om dette, ved å ta betalt for bildene og forklare hvorfor.

«Men du har jo allerede fått betalt for å ta bildet»
Når noen ønsker å bruke et bilde som allerede er fotografert, så betaler de for retten til å bruke bildet. 
For eksempel; Hver måned betaler jeg for Photoshop, selv om programvaren allerede er laget. Jeg betaler for å gå på treningssenter, selv om apparatene allerede er kjøpt inn. Det er bruken av tjenesten/varen jeg betaler for. 

«Jeg kan gjerne tagge deg!» 
La meg først presisere at bilder skal krediteres selv om de er betalt for, om ikke annet er avtalt. Det er veldig hyggelig at det tilbys å tagge, men kun tagging gir ikke lønn og mat på bordet. I noen tilfeller får man kunder via tagging, men ut i fra dialogen med andre fotografer hører dette sjeldenhetene til.

DET BLIR FEIL OVENFOR DE SOM JOBBER MED REKLAME OG MARKEDSFØRING.

Hver gang en fotograf gir bort gratis arbeid er det noen som slipper å betale noen andre for det. Hvis vi sier nei, så må de som ønsker kvalitet gå til noen som jobber med det. 

DET BLIR FEIL OVENFOR BEDRIFTSKUNDENE SOM BETALER 

De fleste fotografer har en andel bedriftskunder i tillegg til privatmarkedet. De betaler både for selve jobben som blir gjort og for bruksrett i etterkant. Type oppdrag og kunder vil alltid variere og vil derfor også prises forskjellig, men det blir ikke rettferdig å gi gratis til noen men ta betalt fra andre. Her ville det også vært vanskelig å si hvor grensen går. Hvilke kriterier skal man fylle for å få gratis eller å måtte betale? 

FINNES DET EN LØSNING UTEN Å BETALE? 

Dersom begge partene ønsker det og blir enige, kan man inngå en barteravtale (nytt vindu). Kort fortalt er det bytting av tjenester eller varer med lik verdi.

Som en kollega sa så fint; det å kjøpe bilder av en fotograf etter et bryllup er en fantastisk mulighet. Noen andre har tatt kostnadene for pynt/innhold/produksjon, i tillegg til selve jobben fotografen har gjort. Ved å inngå dialog på forhånd kan man kanskje til og med legge inn ønsker. Å sitte igjen med muligheten til å kjøpe bilder for en sånn pris skjer aldri om man må organisere og betale alt selv. 

Bilder er åndsverk og bruksrett må kjøpes. 
Har jeg tatt bilder du ønsker å bruke? Ta kontakt med meg her 🙂